Jedną z postaci tak nazywanego zaufania publicznego jest notariuszJedną z postaci tak nazywanego zaufania publicznego jest notariusz. Osoba zaufania publicznego jest to taka postać, która egzekwuje swoje czynności, funkcje zawodowe w ramach działalności gospodarczej na rzecz ludzi, jest osobą publiczną i powinna się cieszyć ich zaufaniem. Notariusz posiadający upoważnienia z ramienia Państwa spełnia te żądania. Kancelaria notarialna oraz notariusz to nie terminy powiązane z adwokatem ani żadną taką postacią, nie prowadzi rad ani nie jest jednostką, która występuje w roli pełnomocnika czy w imieniu kontrahenta jedynie figurą, która w co niektórych kwestiach egzekwuje działania sądu przy jego pominięciu to znaczy wyręcza sąd w wielu kwestiach. Jednym wyrażeniem mówiąc to jak jest osoba, która na przykład chce potwierdzić autentyczność podpisu, zrobić odpis jakiegoś ważnego pisma nie musi iść do sądu wyłącznie może się udać do notariusza. Żeby wykonywać ten fach nie wystarczy znać prawa i potrafić się w nim poruszać, ani wyrobić sobie kilka pieczęci oraz przybijać je na papierkach. Nie wystarczy również cieszyć się znaczącym zaufaniem osób w koło siebie. Trzeba mieć nieskazitelny charakter i nieskazitelną tak zwaną kartotekę. Nie można mieć żadnych wyroków oraz posiadać pełnię praw zarazem cywilnych jak i obywatelskich. Notariusz jest osobą w głównej mierze uczciwą, doświadczoną i wybitnie precyzyjną, która ma prawo przedstawiać poświadczenie dziedziczenia. Notariusz powinien spełniać te wymagania ze względu na to, że reprezentuje Państwo, jest urzędnikiem, inaczej jednostką zaufania publicznego, bowiem oczywiście takie uczucie powinien wywoływać w petencie urzędnik i nie może w żaden sposób zawieść konsumenta. Z pewnością nie może sobie zezwolić na niedbalstwo, bowiem może to zaważyć na czyjejś przyszłości.

Najnowsze artykuły:

Top